Pályázati felhívás

Üzemeltetési vezető

A Füzéri Várgondnokság pályázatot írt ki a Várgondnokság intézményének ÜZEMELTETÉSI középvezető feladatainak ellátására. Az intézmény idegenforgalmi egységei a következők: Füzér Vára, Tájházak, Látogatóközpont, Várparkoló, és Váruradalmi kézművesház.

A településre évente 70.000 fő turista látogat, emellett 5 állandó 3-4 ezer főt befogadó és 5 kisebb rendezvény kerül megrendezésre.

Munkakör: ÜZEMELTETÉSI KÖZÉPVEZETŐ

A munkakör célja: A idegenforgalom teljes körű irányítása, szakmai felügyelete, különös tekintettel a Füzér Vára, Tájházak, Látogatóközpont, Várparkoló, és a Váruradalmi kézművesház idegenforgalmi egységek működtetésére és a rendezvények szervezésére.

A jogviszony időtartama: 3 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Munkavégzés Helyszíne: Magyarország, Füzér Petőfi út 3/A

A munkakör betölthetőségének kezdő napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követően, leghamarabb 2023. április 1.

Az ÜZEMELTETÉSI középvezető feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, turisztikai pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának felülvizsgálata és a rendszer működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.

A munkakörbe tartozó, illetve középvezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 ÜZEMELTETÉSI FELADATOK:

 • a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó, előírások érvényesítése
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a költségek alakulását, javaslatot tesz a racionalizálásra.
 • Folyamatos kapcsolatban áll az intézmény külső partnereivel, a hatóságokkal, a szállítókkal.
 • az intézmény létesítményeinek (Füzér Vára, Tájházak, Látogatóközpont, Várparkoló, Váruradalmi kézművesház) működtetésével , üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Az intézmény létesítményeinek működéséhez szükséges szakmai állomány működésének megszervezése, és a jogszabályi keretek közötti irányítása
 • a meglévő üzemeltetési dokumentációk megismerése, felülvizsgálata és megismertetése a dolgozókkal
 • a garanciális feladatok felülvizsgálata napi szinten
 • az intézmény létesítményeiben (Füzér Vára, Tájházak, Látogatóközpont, Várparkoló, Váruradalmi kézművesház) dolgozó átlagosan 10 fő főállású és 5 fő részmunkaidős alkalmazotti állomány vezetése, feladat-meghatározása, a napi munka szervezése, ellenőrzése.
 • az intézmény létesítményeiben dolgozó alkalmazottjainál a munkáltatói jogok gyakorlása
 • Figyeli az intézmény lehetséges kockázatait, ezeket csökkenteni igyekszik. A felmerülő problémákat és konfliktusokat nagy önállósággal és professzionális módon kezeli.
 • A munkafolyamatok és törvényi előírások betartásának folyamatos ellenőrzése, különös tekintettel a vár, parkoló, tájház, múzeum működéseket szabályozó rendelkezésekre. Kapcsolattartás az érintett hatóságokkal, és a hatóságok előírásainak betartatása és betartása.
 • A működéséhez szükséges adminisztrációs feladatok jogszabályok szerinti ellátása, munkaügyi és kereskedelmi elszámolás.
 • Szakmai támogatást nyújt a Füzéri vár műszaki projektvezetői számára az idegenforgalmi területet érintő építési, műszaki, karbantartási feladatok megvalósítása során.
 • Folyamatos beszámoló az Intézményvezető felé a működésről.

Munkabér: A pályázatban történő igény megjelölése alapján, megállapodás szerint.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség[1] 
 • legalább kétéves vezetői vagy középvezetői gyakorlat[2], [3]

Valamint:

 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség
 • számítógép felhasználói szintű, biztos ismerete
 • kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
 • vendégközpontú gondolkodás
 • önálló munkavégzés, megoldás orientált hozzáállás
 • jó fizikum (a várhegyen történő gyakori munkavégzéshez)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

 • végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • a pályázó személy adatait tartalmazó önéletrajz, motivációs levél,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
 • a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása, két referencia személy megnevezésével és elérhetőségével

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • középfokú nyelvvizsga bizonyítvány – angol/szlovák/magyar
 • múzeum vagy létesítmény vezetői ismeretek

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. március 20. 12:00

A pályázati kiírás közzétételének ideje: 2023. március 02.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak a Füzéri Várgondnokság (3996 Füzér Petőfi út 3/A) címére történő megküldésével vagy leadásával.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Üzemeltetési vezető pályázat: Füzéri Várgondnokság és elektronikus úton a t.vidamarta@fuzervara.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton:

a t.vidamarta@fuzervara.hu e-mail címen vagy a +3630/905-3929 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje és módja: Az első körben a pályázat megfelelőségi feltételeit vizsgáljuk, ezt követően a második körben személyes találkozóra kerül sor. A bíráló bizottság ezt követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követő 30 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzervara.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidőjétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.

[1] A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása

[2] Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt elfogadható

[3] A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás hiteles másolata