RENDKÍVÜLI ZÁRVATARTÁS
Kedves Látogatóink! A magyar kormány COVID-19 koronavírus járvány miatt veszélyhelyzetet hirdetett és általános rendezvénytilalmat és egyéb korlátozó intézkedéseket rendelt el. Figyelembe véve a kormány határozatát, Füzér Vára, a Látogatóközpont, valamint a Tájház Porták 2020. november 11-től határozatlan ideig ZÁRVA tartanak. Megértésüket köszönjük!
Dear Visitors! The Hungarian government declared a state of emergency due to the COVID-19 coronavirus epidemic and ordered a general event ban and other restrictive measures. Taking into account the government decision, Füzér Castle, the Visitor Center and the Country House Ports will be CLOSED indefinitely from 11 November 2020. Thank you for your understanding!

REG-ÉLŐ VÁR II. ütem

A REG-ÉLŐ vár című pályázat kiemelt fejlesztési eleme Füzér Felső Várának II. rekonstrukciós üteme, emellett további megvalósuló projektelemek, a Várparkoló bővítése, napelempark létesítése és a Váruradalmi Függőkert kialakítása. Ezen fejlesztési elemek építési engedéllyel rendelkeznek és önálló beruházási költségeket képeznek.

FELSŐ VÁR

A füzéri Felső Vár rekonstrukciójának II. üteme során további kiállítással bővül a REG-ÉLŐ VÁR. A Deák ház földszinten Papírmerítő műhely a 17. századi kézműves papír és egyéb papíralapú termékek készítésére is alkalmassá válik. A Deák ház szobájában a várkapitány életmódját interaktív módon bemutató helyiség kerül kialakításra. A Felső Vár zárt várkertjében egy működő szökőkút köré építve reneszánsz kertbemutató várja a látogatókat. A Konyhában korabeli eszközök segítségével bemutatásra kerül a középkori ételkészítés teljes folyamata, az ételek előkészítésétől a főzésen keresztül a tálalásig és felszolgálásig. A Sütőház helyiségben rekonstruált kemencében a várban dolgozó animátorok, és együttműködő vállalkozások közreműködésével valódi kenyeret, kenyérlángost, perecet lehet készíteni. Az ecetes-házban gyógynövény feldolgozás, rejtett ecet előállítást biztosító háttér, ecetkészítés, sajtkészítés, herbárium interaktív bemutatóhelye alakul ki. A darabont házak a várőrség mindennapi életmódjának helyszínét mutatják be. A várfal melletti gyilokjárók kiépítésével a várvédelmi rendszer rekonstrukciója valósul meg. A Rimay házban Rimay János életét bemutató helység kerül kialakításra. A Várudvar színpadán előadások, koncertek, hagyományőrző műsorok bemutatására lesz lehetőség. A vizes pincében kiállításra kerülő vetítőteremben egy 3D-s animációs filmet tekinthetnek meg a látogatók. Csillagösvény csillagda a Várkápolna tetőterében a Tejútrendszer tudományos bemutatásával és animációs programmal bővül a Felső Vár kiállítása.
Füzéri Alsó Várban meglévő attrakcióhoz kapcsolódóan kávézó helyiség kerül kialakításra, valamint itt mutatjuk be az elmúlt évek régészeti ásatásainak leleteit is.

FELSŐ VÁR LÁTVÁNYTERVEK


  • Látványtervek
  • Látványtervek
  • Látványtervek
  • Látványtervek
  • Látványtervek
  • Látványtervek
  • Látványtervek
  • Látványtervek
  • Látványtervek

FÜGGŐKERT FEJLESZTÉSI- ÉS ÉLMÉNY ELEMEK

Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása kapcsán a Vár egykori halastavai továbbá egy impozáns függőkert kerül kialakításra, emellett erdei környezetben egy tematizált játéktér kap helyet a Fehérlófia mondára alapozva. Az élményelemek között mesehinta, homokozó, akadályösvény, mókuskerék, körhinta és drótkötélpálya várja a játékkert látogatóit.

NAPELEMPARK

A projekt keretében kiemelt figyelmet szentelünk a megújuló energia hasznosítására, ezért napelemparkot alakítunk ki alternatív energiaforrásként. Megújuló energia használatával a vár és a hozzá kapcsolódó létesítmények gazdaságos üzemeltetését és hosszú távú fenntarthatóságát biztosítjuk.

Mesehinta elölnézeti terv

Várparkoló felülnézeti terv

VÁRPARKOLÓ


A Felső vári fejlesztés és az egyre növekvő látogatószám miatt a Várparkoló bővítése szükségessé vált. Jelentős modernizáción megy át a parkoló, többek között elektromos töltőrendszer, kerékpártárolók, akadálymentes parkoló, buszparkoló és lókikötő kerül kialakításra.

Fehérlófia és Griff szobor
A vár helyreállításának és újjáépítésének előkészítése 104 éves munkát ölel fel. Levéltári kutatás, régészeti feltárás, történeti-, művészeti-, építészeti kutatás, építészeti- és belsőépítészeti tervek (17 db jogerős építési engedély), valamint a vár kiállítási és berendezési program tervei, turisztikai hasznosításának tervei utalnak az elvégzett munkára.

A programról Buzás Gergely a következőket mondta az Országos Műemléki Tervtanács Füzéri vár terveit tárgyaló zsűrizésén:

„Ez a hasznosítási program a legjobb, ha nem az egyetlen eszköz arra, hogy a vár fennmaradását, rendszeres karbantartását, folyamatos látogathatóságát, széleskörű társadalmi megbecsültségét biztosítsa. Ezeket a gyakorlati szempontokat a magyar műemlékvédelem sajnos évtizedeken át bűnös módon lenézte és elhanyagolta, de éppen most láthatjuk, hogy ez a mulasztás, vagy inkább gőg, éppen a műemlékvédelemre nézve idézett elő kritikus következményeket. Ezért én úgy vélem, hogy a füzéri várnak az invenciózus, érzékeny, a tudományos kutatások eredményeit maximálisan tiszteletben tartó és hasznosító, a műemlékvédelem fizikai és társadalmi követelményeit egyaránt figyelembe vevő, esztétikailag magas színvonalú, a természeti környezetbe jól illeszkedő helyreállítás terve, amely most előttünk van, a műemlékvédelem mai helyzetében több mint egy helyreállítási terv a sok közül, ez a magyar műemlékvédelem újjászületésének ígérete.”

Az eddigi fejlesztésekre épülő, de azoktól egyértelműen lehatároltan megvalósuló új attrakcióelemek és szolgáltatások eredményeképpen, a látogató korabeli környezetben szerezhet élményeket. Interaktív, korhű, egyedi eszközök, élményelemek és termékek létrehozásával, az állandó és időszakos programok, a jelképes események megvalósításával központi célunk, hogy a vár XVII. századi hangulatát valóban „életre keltse”. Ezáltal unikális, a versenytársaktól jól megkülönböztethető és a Felső-Magyarországi Várak Egyesületének hálózatba jól illeszkedő, „REG-ÉLŐ” vár turisztikai profil alakul ki. A Nemzeti Kastély- és Várprogramban egyediségét a vár „élővé tétele” alapozza meg.

Célunk, hogy a vár újjáéledése Füzér község és a benne lakók sorsát is a felemelkedés és a közösségek erősödésének útjára vezesse. A közvetlen 3 fős munkahelyteremtés, a számos, közvetetten létrejövő és megmaradó munkahely, a turizmus jótékony gazdasági hatása és a helyi termékek értékesítési lehetőségének növekedése kihatással lesz a Hegyköz és Zemplén térségére is, valamint a jelenlegi üzemeltető szervezetnél 17 fő munkahelyének megtartására. Várunk programja őrizni és élményszerűen hirdetni fogja a vár és magyarok regéit, legendáit, mondáit, meséit valamint ezeket jeleníti meg páratlan történelmi és természeti környezetben.

A fejlesztést követően igazán unikálisnak tekinthető, interaktív, animált programok, interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések lesznek elérhetőek, amelyek minden korcsoportnak – családos nyaralók, gyermektelen, “üres fészek” párok, fiatalabb korosztály, osztálykirándulók, iskolás-korú csoportok; idősebb és nyugdíjas korosztály, középkorú párok – maradandó élményeket biztosíthatnak.

Kialakításra kerülnek olyan új elektronikus kipróbálható és látványos eszközök, amelyek egyedi élményt biztosítanak több kor- és – célcsoport – kulturális turizmus résztvevői, elsődleges kulturális motivációjú látogató, öko- és aktív turisták – kerékpárosok – számára, intenzíven kapcsolódva a korábbi digitális tartalmakhoz is: új, interaktív virtuálisan bejárható oktatótér fejlesztés, saját kezűleg elkészíthető lesz a vár inventáriuma, történelmi tudásanyag szerzésének eszköze lesz a virtuális tudástár. Iskolai csoportok számára külön animátori szöveg, múzeumpedagógia készül.

A program konzorciumi formában valósulhat meg. Konzorciumvezető: NÖF Kft.; Konzorciumi támogatásban részesülő tagok – Várgondnok: Füzéri Várgondnokság; Konzorciumi tag:Füzér Község Önkormányzata.

Füzér Vára a Nemzeti Kastély- és Várprogram kijelölt fejlesztési helyszíne a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében és Füzér Község Önkormányzati (Konzorciumi Tag) intézményének, a Füzéri Várgondnokságnak (Várgondnok) üzemeltetésében áll. A vár továbbfejlesztése céljából a pályázati felhívás szerint a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vezetésével (Konzorciumvezető) alapítottak konzorciumot– melyet a Kormány 378/2016. (XII.2.) az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló Kormányrendelete értelmében 2016. december 31. napján jogutódlással megszüntetett. 2017. január 1-jétől feladatait a Miniszterelnökség, a Magyar Művészeti Akadémia, illetve a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. látja el – ennek megfelelően a konzorciumot ismételten megkötötték jogutódjával a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft-vel majd a Nemzeti Örökségvédelmi NKft-vel együttműködve tervezik megvalósítani a bemutatott projektet.

Megosztás ezzel: