Tájház Porták

Szent István Római Katolikus Templom

A Füzér központjában álló Római Katolikus Templom a XIII. században, román stílusban épült. Tornya és szentélyének mai formája 1808-ban készült el. Barokkosításának kétszázadik évfordulóján, 2008. november 9-én ünnepélyes keretek között avatták fel az eseménynek emléket állító márványtáblát.

A templom a XIII. században román stílusban épült, melyet Szent István tiszteletére szenteltek. Erről ad bizonyságot a templom oltárképe, melyen Szent István király a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlja hazánkat, az országot jelképező Magyar Királyi Szent Korona felmutatásával. Mária karján a kis Jézust láthatjuk. A jelenleg látható olajfestményt 1875-ben Jozef Gubalski készítette, de feltételezhető, hogy az előző oltárkép is államalapító Szent Királyunk ország felajánlását jelenítette meg, mert a plébánia 19. századi pecsétjén is így örökítették meg István királyt.

A templom 1998-as felújítása során románkori festmények és egy románkori ajtó is napvilágra került. Jelentős értéket képviselnek Petrasovszky Manó mennyezeti festményei, melyek szorosan kötődnek Füzér történelméhez.  

Megosztás

ornam