Tájház Porták

Református templom

A Füzéri Református Templomot 1785-ben építették és a mai napig a helyi református közösség istentiszteleteinek a helyszíne. Az épület legfőbb értékét a növényi és geometrikus mintákkal díszített, festett fakazettás mennyezet jelenti, melyet 1832-ben Pandák Mihály készített el. A templomot a várral a háttérben híres festőnk, Ligeti Antal is megörökítette 1854-ben. A festmény hűen tükrözi a református templom egykori állapotát.

A XVII. században Füzéren zömmel katolikusok éltek, köszönhetően Csepellényi György rekatolizációs munkájának. Csepellényi kivégzése után 1674-ben a reformátusok kezébe került a füzéri római katolikus templom, majd 63 évvel később „1737-ben Dessewffy Ferenc foglalta vissza és adta át azt a katolikusoknak”. (Kassai Százéves Egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve I. kötet, 1904, 90. o.) Miután visszaengedték a katolikusoknak templomukat a reformátusok 1785-ben építették fel a ma is álló templomot.

A festett kazetták a teremtett világ gazdagságát tárják elénk. Az égboltot idéző nap, hold és csillag  ábrázolásokkal egyben a menny megjelenítése is megvalósul. 

Megosztás

ornam